29 november: Hart- en vaatcafé over de nieuwste ‘kleinere’ hartklep-ingreep

Op  29 november organiseert het St. Antoniusziekenhuis in Nieuwegein samen met de Hart-&Vaatgroep een informatieve bijeenkomst over hartklepoperaties. Hart- en longchirurg Patrick Klein legt uit hoe hartkleppen werken, welke problemen er kunnen ontstaan en welke oplossingen er eventueel zijn. Klein staat in binnen- en buitenland bekend  als topspecialist op het gebied van minimaal-invasieve hartklepvervanging. Hij zal in het bijzonder ingaan op Mini-AVR: vervanging van de hartklep via een nog weer kleinere opening in de borst dan tot voor kort mogelijk was.

Panel
Tijdens de bijeenkomst vertellen patiënten over hun ervaringen. Aanwezigen kunnen vragen stellen aan de hartspecialisten en aan de ‘ervaringsdeskundigen’: patiënten die een ingreep ondergingen vanwege hartklepproblemen.
De toegang is gratis. Vanaf 19.00 uur staat de koffie/thee klaar, waarna het programma om 19.30 uur begint. Om 21.30 uur wordt afgesloten met een hapje en een drankje.
Het hart- & vaatcafé vindt plaats in congrescentrum NBC in Nieuwegein, Blokhoeve 1, 3438 LC Nieuwegein. Aanmelden is verplicht en kan via de website van de Hart-&Vaatgroep.