Fatale hartaandoening vaak over het hoofd gezien

Tienduizenden ouderen lopen rond met een lekke of verkalkte aortaklep zonder dat ze het weten. Ze denken dat de vermoeidheid en kortademigheid ‘gewoon ouderdom’ zijn. Een lekke klep kan levensbedreigend zijn. Lees meer