Privacy beleid

Public Eyes BV ziet er op toe dat uw persoonlijke gegevens gerespecteerd worden. Omdat het gebruik van persoonsgegevens aanleiding kan geven tot ongerustheid bij gebruikers van deze website, wordt hier een privacybeleid aangegeven.

Public Eyes zal persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken. De gegevens van u als deelnemer worden in onze administratie opgenomen met het doel om met u te kunnen communiceren indien dit voortvloeit uit uw gebruik van de website. Daarnaast gebruikt Public Eyes uw gegevens in geanonimiseerde vorm om inzicht te verkrijgen in het bezoek van de website. Op de website kunnen links naar websites van derden staan. Public Eyes is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van die aanbieders.

De website is zo gebouwd dat uw bezoek aan de website en de informatie die u bekijkt niet uw identiteit bekend maakt. Het IP adres van uw computer is bij ons systeem bekend, waardoor er een open communicatielijn bestaat. Tevens verzamelen wij op routinematige wijze cookies waardoor uw computer kan worden herkend bij uw tweede bezoek. Hieraan zijn geen naam of persoonlijke gegevens gekoppeld.

Deze website is bedoeld voor volwassenen.